Zoet Zuur Zout Bitter: van vrijplaats naar volksbuurt

Ondermijnende criminaliteit tast de veiligheid en leefbaarheid in wijken aan. Hoe geef je de buurt weer terug aan de bewoners? En hoe herstel je het vertrouwen in de overheid?

Zoet Zuur Zout Bitter is een praktische aanpak om ondermijnende criminaliteit in de wijk terug te dringen. Door vele kleine en op elkaar afgestemde interventies vanuit de samenwerkende overheid en woningbouwcorporaties, ontstaat langzaam maar zeker een kentering.

Methode-Zoet-zuur-zout-bitter

Hoe werkt het?

De problemen in de buurt worden, na een breed onderzoek, zeer gericht aangepakt. Nieuwe huurders worden gescreend (bitter), probleemgevallen moeten verhuizen (zuur), kwetsbare mensen geholpen (zout) en welwillende bewoners gesteund (zoet). De volgorde, timing, mate en duur van de vier principes worden in samenhang uitgevoerd (umami). Alleen maatwerk werkt bij dergelijke ingewikkelde en ernstige problematiek. Samen met de partners onderzoeken we welke interventies, hoe klein ook, een beweging in gang zetten.

Waarom werkt het?

Zoet Zuur Zout Bitter onderscheidt zich van andere methodes door een nauwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en politie op basis van een convenant. Bovendien wordt het proces begeleid door de bevlogen en betrokken experts die de methode zelf ontwikkelden. Wij analyseren, regisseren, enthousiasmeren, maken gebruik van alle facetten van het recht en geven onze kennis graag door aan de betrokken partners.

Afbeelding Ondermijnen doe je zo
Afbeelding Straatkracht

Waar werkt het?

Zoet Zuur Zout Bitter heeft inmiddels in zes wijken in Nederland zijn meerwaarde bewezen. Deze wijken zijn van vrijplaatsen veranderd in normale volksbuurten. De werkprincipes zijn geschikt voor alle buurten, vakantieparken en bedrijventerreinen waar sprake is van ondermijnende criminele activiteiten. Naast het wijkgericht werken leveren wij ook ondersteuning bij casuïstiek en preventieve maatregelen.

Getuigenissen

Ik was verbaasd over de diepgang van de analyse. We konden tot op het adres de probleemgezinnen identificeren en hun netwerk in kaart brengen. Dat was een enorme goede start van de aanpak in onze gemeente.

Ambtenaar OOV, gemeente in Gelderland

De nauwe samenwerking met gemeente, zorg en politie heeft voor ons grote meerwaarde. Als woningcorporatie hebben wij instrumenten die politie en gemeente niet hebben. En andersom ook. Juist die combinatie werkt heel effectief.

Adviseur woonfraude, woningcorporatie in Noord-Brabant

Als je met zoveel partners samenwerkt, dan heb je mensen nodig die weten wat ieders meerwaarde kan zijn en die alle partijen bij elkaar kunnen houden. En die tegelijkertijd heel praktisch te werk gaan. VeelzijdigVeilig en VerderWonen vormen hierin een hele sterke alliantie.

Projectleider, gemeente in Noord-Brabant

Sociale interventies kunnen voorkomen dat de inspanningen om ondermijning terug te dringen tijdelijk zullen zijn...Er bestaan op dit punt interessante voorbeelden van publiek-private samenwerking met een combinatie van ‘zoet-zuur-zout-bitter’...Ervaringen laten zien dat een lange adem nodig is, maar dat zo’n meervoudige aanpak dan wel degelijk succesvol kan zijn.

Pieter Tops, hoogleraar Bestuurskunde

Neem contact met ons op

ZZZB_Academy_PNG_Klein

Wilt u meer informatie?

Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek meer over onze werkprincipes Zoet Zuur Zout Bitter en wat wij voor u kunnen betekenen, ook informeren wij u graag over onze opleidingen. Indien u gebruik wilt maken van dit aanbod dan verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en te versturen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

ZoetZuurZoutBitter Academy

Ontwikkeld door VeelzijdigVeilig, uw partner in de aanpak van ondermijning en kwetsbare buurten: www.veelzijdigveilig.nl

Volg Zoet Zuur Zout Bitter op Twitter en LinkedIn