Training Sociaal Buurtbeheerder (voor woningcorporatie)

Start 3 september | 6 dagen | locatie Vianen 

“Buurtbeheerder: De onmisbare schakel in het signaleren en creëren van een leefbare en veilige buurt” 

Afbeelding Straatkracht

Als buurtbeheerder heb je niet alleen de kans om mensen een huis te geven, maar ook een thuis te bieden in een zo’n prettig mogelijke buurt.

Als buurtbeheerder ben je de ogen en oren van de buurt, het complex of de wijk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Je bent verantwoordelijk voor een omgeving die schoon, heel en veilig is. Bovendien ben je een belangrijke schakel in het signaleren en aanpakken van sociale problematiek en het signaleren van en reageren op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

De verwachtingen ten aanzien van jouw functie zijn echter aan het veranderen. Er wordt steeds meer van je gevraagd, zoals het bedenken van innovatieve oplossingen voor sociale uitdagingen in de buurt. Hoe herken je deze kansen en problemen? Wat zijn je opties om hiermee om te gaan en welke partners kun je betrekken? Tijdens deze leergang behandelen we alle noodzakelijke kennis en de laatste ontwikkelingen binnen jouw werkterrein. Bovendien leer je effectief te communiceren met zowel samenwerkingspartners als bewoners. Kortom, we bieden je alles wat je nodig hebt om je rol als buurtbeheerder met succes vorm te geven en inspirerend te houden!

       

Trainers Sietske Gramsma en Mike Verbiezen

Ik ben Sietske Gramsma. Ik werk nu 17 jaar met veel plezier in buurten met complexe problematiek. In Amsterdam werkte ik voor Stadsdeel Nieuw West, voor een aannemer zat ik in Culemborg-Terweijde en in Brabant werkte ik voor diverse woningcorporaties. Sinds een jaar of 8 werk ik zal zzp-er. Omdat ik maar zo nu en dan een training geef en vooral in buurten aan het werk ben, kan ik echt vanuit de praktijk mijn kennis met jullie delen. 

Aangenaam; mijn naam is Mike Verbiesen. Ik ben opgegroeid in het Brabantse Cuijk en woon al ruim 21 jaar met veel plezier in Rotterdam (Zuid). Ik woon samen met mijn hond, een Podenco. Ik hou van gezelligheid, eten met familie en vrienden, filosoferen over het leven en ben graag buiten in de natuur. Sinds 2007 ben ik werkzaam in de woningcorporatie branche waarin ik gewerkt heb in verschillende functies; woonconsulent, sociaal beheerder, teamleider klantenservice en gebiedsregisseur in participatie en leefbaarheid.  Mijn belangrijkste werkervering heb ik opgedaan bij Woonbron in Rotterdam Delfshaven. Daar heb ik veel geleerd over diversiteit en verschillen en dat niet alles voor iedereen vanzelfsprekend is in het leven. Vanaf 2019 werk ik als ‘interim professional’ ’voor woningcorporaties. Daarnaast werk ik als trainer en trainingsacteur op het gebied van ‘omgaan en contact maken met kwetsbare bewoners’ en het voorkomen van agressie.

               

 

 

Doel

Doel van deze training:

 • Inzicht in de corporatiewereld en de veranderende rol en taak van de Buurtbeheerder
 • Kennis van Huurrecht en de essentiële juridische aspecten die relevant zijn de Buurtbeheerder
 • Creëren van meer leefbaarheid en veiligheid in de wijk
 • Weten om te gaan met verrassend en onverwacht gedrag om een inclusieve en ondersteunende woningomgeving te bevorderen
 • Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en klantgerichte benaderingen voor Buurtbeheerders wat bijdraagt aan een leefbare woonomgeving.
 • Veilig werken door proactief om te gaan met veiligheidskwesties
 • Ontwikkelen van kennis en vaardigheden om actieve participatie te stimuleren
 • Adhv reflectie, verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden die passen bij de veelzijdige rol van de Buurtbeheerder en die direct kunnen worden toegepast in de praktijk

Programma

De training Sociaal Buurtbeheerder bestaat uit 6 lesdagen en start met een persoonlijke intake.

Dag 1. Waarom bestaat de woningcorporatie en wat is Buurtbeheer?
Ochtend: De corporatiewereld
– Introductie en kennismaking met de corporatiewereld
– Rollen & taken van de corporatie
– Veranderende rol en taak van de buurtbeheerder
– Maatschappelijke ontwikkelingen 

Middag: Wat is buurtbeheer?
– Signaleren kun je leren
– Handhaven van kleine overtredingen
– Betrekken en motiveren om mee te doen in de wijk   

Module: Rol en Taak van de woningcorporatie en de buurtbeheerder
In deze module krijg je inzicht in de kernaspecten van het werken binnen een woningcorporatie en de rol van de buurtbeheerder. Waarom bestaat de woningcorporatie en wie is onze doelgroep? 

De module omvat:
Rol en Taak van de Woningcorporatie: Hier leer je over de centrale rol van woningcorporaties in Nederland en hun verantwoordelijkheden bij het beheer en de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Je begrijpt hoe woningcorporaties bijdragen aan betaalbare huisvesting en de leefbaarheid in gemeenschappen. 

Rol en Taak van de Buurtbeheerder: Deze module verkent de specifieke rol van de buurtbeheerder binnen een woningcorporatie. Je ontdekt (nieuwe) manieren waarop buurtbeheerders de schakel zijn tussen bewoners en de woningcorporatie. Hoe ben je benaderbaar en betrokken, zodat je echt bijdraagt aan het creëren van leefbare en veilige buurten en vergroot je thuisgevoel? 

Wat is Beheer: Hier ga je dieper in op het concept van beheer, met de nadruk op het beheer van woongebouwen en woonomgevingen. Je leert hoe beheerpraktijken bijdragen aan de tevredenheid van bewoners. Kennis van de instrumenten die je helpen het sociaal beheer goed in te zetten. Met goed beheer waarbij je zowel signaleren, motiveren en handhaven zorg je voor een thuisgevoel. 

Afsluiting:
Reflectie en tools veilig werken.

Dag 2. Huurrecht voor de Buurtbeheerder
Ochtend: Huurrecht voor de buurtbeheerder
– Huurvoorwaarden
– Besluit kleine herstellingen
– ZAV-beleid en toepassing 

Module: Huurrecht voor de buurtbeheerder
Deze module, getiteld “Huurrecht voor de buurtbeheerder,” richt zich op essentiële juridische aspecten die relevant zijn voor de rol van de buurtbeheerder binnen een woningcorporatie. De module omvat: 

Huurvoorwaarden: Hierin worden de belangrijkste huurvoorwaarden besproken, inclusief rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders. De buurtbeheerder leert hoe hij of zij huurders kan informeren en adviseren over hun verantwoordelijkheden en rechten volgens de huurovereenkomst. 

Besluit Kleine Herstellingen: Deze module behandelt het Besluit Kleine Herstellingen, waarin specifieke herstelverantwoordelijkheden voor huurders en verhuurders worden gedefinieerd. Buurtbeheerders leren hoe ze kleine herstellingen kunnen identificeren en coördineren, en hoe ze kunnen samenwerken met huurders om deze taken correct uit te voeren. 

ZAV-beleid en Toepassing: ZAV staat voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen. In deze module wordt het ZAV-beleid besproken, inclusief de procedures en richtlijnen voor huurders die aanpassingen of verbeteringen aan hun woning willen aanbrengen.  

Kortom, deze module voor buurtbeheerders biedt een grondige kennis van huurrechtelijke aspecten, huurvoorwaarden en het Besluit Kleine Herstellingen, evenals inzicht in het ZAV-beleid en de toepassing ervan. Het doel is om buurtbeheerders uit te rusten met de juiste juridische kennis en procedures om huurders te ondersteunen en te zorgen voor een correcte naleving van de huurovereenkomsten. 

Middag: Wijkschouw
In de middag gaan we de wijk in. Op deze manier brengen we de theorie in de praktijk! Herken je ongewenste situaties en overtredingen? Wat signaleer je en wat doe je vervolgens? Hoe houd je toezicht op derden? Daarnaast gaan we aan de slag met een uitdagende casus. 

Afsluiting:
Reflectie en tools veilig werken.

Dag 3. Leefbaarheid en Veiligheid in de wijk
Ochtend: Leefbaarheid
– Sociale kaart
– Leefbaarheid in de wijk
– Zorg
– Bemiddeling
– Preventie 

 Middag: Veiligheid
– Overlast
– Ondermijning
– Woonfraude 

Module: Leefbaarheid en Veiligheid in de wijk
Deze module, getiteld “Leefbaarheid en Veiligheid in de wijk,” behandelt een breed scala aan onderwerpen die van cruciaal belang zijn voor de rol van Buurtbeheerder binnen een woningcorporatie. De module omvat: 

Sociale kaart: Je leert over het concept van de sociale kaart en hoe je deze kunt gebruiken om informatie te verschaffen over beschikbare sociale diensten en voorzieningen in de wijk. Je begrijpt hoe de sociale kaart kan worden ingezet om bewoners te verwijzen naar relevante hulpbronnen. 

Leefbaarheid in de wijk: Je leert over jouw rol in het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Je leert hoe je kunt bijdragen aan een aangename leefomgeving door aandacht te besteden aan aspecten zoals groenvoorzieningen, openbare ruimtes en veiligheid. 

Zorg: Je leert over bewoners met zorgbehoeften en hoe jij daarin kan ondersteunen. Dit omvat het verwijzen naar zorgdiensten, het begrijpen van de behoeften van kwetsbare bewoners en het waarborgen van een veilige en ondersteunende omgeving. 

Bemiddeling: Je leert hoe je zelf kunt bemiddelen bij conflicten en geschillen tussen bewoners en de rol van buurtbemiddeling hierin. Dit met als doel om de harmonie in de wijk te herstellen of te bevorderen.   

Preventie: Je leert hoe je problemen in de wijk kan voorkomen. Je leert strategieën en methoden om problemen te identificeren voordat ze escaleren en om proactief te handelen om ze te voorkomen. 

Woonfraude: Je leert hoe woonfraude te herkennen, te rapporteren en maatregelen te nemen om deze vorm van fraude aan te pakken. 

Ondermijning: Hier wordt aandacht besteed aan ondermijnende activiteiten in de wijk, zoals criminaliteit en overlast. Je leert hoe je deze problemen kunt signaleren, rapporteren en samenwerken met relevante instanties om ze aan te pakken. 

Kortom, deze module voor buurtbeheerders biedt uitgebreide kennis en praktische vaardigheden op het gebied van leefbaarheid, sociale diensten, zorg, bemiddeling, preventie, woonfraude en het herkennen en bestrijden van ondermijnende activiteiten. Het doel is om buurtbeheerders goed voor te bereiden op hun rol als ondersteunende en proactieve krachten in de wijk.

Afsluiting:
Reflectie en tools veilig werken.

Dag 4. Omgaan met verrassend onverwacht gedrag
Hele dag: Omgaan met verrassend en onverwacht gedrag 
– Omgaan met onbegrepen gedrag
– Omgaan met agressiegedrag
– Grenzen aangeven 

Module: Omgaan met verrassend en onverwacht gedrag
Deze module, getiteld “Omgaan met verrassend en onverwacht gedrag,” richt zich op de vaardigheden en kennis die buurtbeheerders nodig hebben om effectief om te gaan met diverse gedrags- en achtergrondkenmerken van bewoners binnen hun wijk. De module omvat: 

Omgaan met Onbegrepen Gedrag: Je leert hoe je kunt reageren op en omgaan met situaties waarin bewoners onbegrepen, verward gedrag vertonen. Dit omvat het begrijpen van mogelijke oorzaken en het toepassen van empathie en passende interventies. 

Psychiatrisch Gedrag: Je krijgt inzicht in psychiatrische aandoeningen en hoe deze van invloed kunnen zijn op het gedrag van bewoners. Je behandelt hoe je kunt omgaan met bewoners die te maken hebben met psychiatrische problematiek. 

Psychologisch Gedrag: Je leert psychologische aspecten van gedrag en hoe emoties en mentale gezondheid van bewoners hun interacties kunnen beïnvloeden. Je leert effectieve communicatietechnieken en ondersteunende benaderingen. 

LVB (Licht Verstandelijke Beperking): Je krijgt inzicht in de uitdagingen waarmee bewoners met een licht verstandelijke beperking kunnen worden geconfronteerd.  

Laaggeletterdheid: Hier leer je hoe je bewoners kunt herkennen die te maken hebben met laaggeletterdheid en hoe je communicatie en dienstverlening kunt aanpassen om hen te ondersteunen. 

Deze module rust buurtbeheerders uit met de nodige kennis en communicatieve vaardigheden om respectvol en effectief om te gaan met een breed scala aan gedragskenmerken en achtergronden van bewoners. Het doel is om een inclusieve en ondersteunende woonomgeving te bevorderen waarin alle bewoners zich gehoord en begrepen voelen. 

Afsluiting:
Reflectie en tools veilig werken.

Dag 5. In gesprek met bewoners en veilig werken
Ochtend: In gesprek met je bewoners
– Klantgericht werken en leren aanspreken
– In contact komen met je bewoners
– Motiverende gesprekstechnieken
– Oordeelloos benoemen signalen 

Middag: Veilig werken
– Meldingsbereidheid
– Soorten agressie
– Agressieprotocol en andere randvoorwaarden  

Deze module, getiteld “In gesprek met je bewoners,” is gericht op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en klantgerichte benaderingen voor buurtbeheerders. De module omvat: 

Klantgericht Werken en Leren Aanspreken: Hier leer je hoe je een klantgerichte houding kunt aannemen bij het omgaan met bewoners en hoe je hen kunt aanspreken op een respectvolle en effectieve manier. Het benadrukt het belang van klanttevredenheid en dienstverlening. 

In Contact Komen: Deze module behandelt strategieën om gemakkelijk in contact te komen met bewoners en om de communicatie te initiëren. Dit omvat het begrijpen van verschillende communicatiestijlen en het aanpassen van je benadering aan de behoeften van bewoners. 

Motiverende Gesprekstechnieken: Je leert technieken om bewoners te motiveren en te ondersteunen bij het nemen van positieve stappen of beslissingen met betrekking tot hun woonsituatie en leefomgeving. 

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen: Deze module richt zich op actief luisteren, samenvatten van informatie en het stellen van doordachte vragen om een dieper begrip te krijgen van de behoeften en zorgen van bewoners. 

Objectief Benoemen van Signalen: Hier leer je hoe je objectieve observaties kunt maken en signalen kunt benoemen zonder oordelend of bevooroordeeld te zijn. Dit is nuttig bij het bespreken van problemen of zorgen met bewoners. 

Deze module voor buurtbeheerders biedt praktische vaardigheden en technieken om effectief te communiceren met bewoners, hun behoeften te begrijpen en hen op een respectvolle manier te ondersteunen. Het doel is om de klanttevredenheid te verbeteren en positieve relaties op te bouwen met bewoners, wat bijdraagt aan een harmonieuze en leefbare woonomgeving. 

De module biedt een verkenning in de organisatie of de randvoorwaarden voor veilig werken zijn vervuld. Is er een agressieprotocol, kent de organisatie Veilig Publieke Taak en zijn hier afspraken over gemaakt? Wie doet aangifte na een incident? We leggen uit welke soorten agressie er zijn en waar we de grens leggen van wat we accepteren. Hierbij is aandacht voor persoonlijke verschillen en voor de algemeen geldende norm. Ook hebben we het over waarom we wel over onze grenzen heen gaan en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen.  

Daarnaast is de meldingsbereidheid bij medewerkers en huurders van groot belang om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten. Hoe vergroot je de meldingsbereidheid en wat zijn de mogelijkheden? 

Deze module biedt buurtbeheerders de benodigde kennis en tools om proactief om te gaan met veiligheidskwesties en om een veilige werkomgeving te waarborgen, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van bewustzijn, preventie en een effectieve respons in geval van potentiële veiligheidsincidenten.

Dag 6. Meedoen in de wijk en veilig werken
Ochtend: Meedoen in de wijk
– Wanneer doen huurders mee?
– Wat is meedoen?
– Hoe activeer je huurders om mee te doen? 

De module “Meedoen in de wijk en Veilig werken” is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis voor buurtbeheerders bij een woningcorporatie om actieve participatie van bewoners in de wijk te stimuleren en een bloeiende gemeenschap te bevorderen. De module legt de nadruk op de volgende aspecten: 

In de functie van buurtbeheerder fungeer je als eerste aanspreekpunt voor bewoners. Jouw inzet is essentieel voor het bevorderen van het thuisgevoel van huurders. Maar hoe activeer je huurders om mee te doen? 

Middag: Afsluiten en uitreiken certificaat
Dit laatste dagdeel van de opleiding kijken we terug op wat je geleerd hebt en hoe je dat concreet gaat toepassen in je werk. Hoe ga je om met de waan van de dag, met tegenslag en maak je toch impact? Wat heb je daarvoor nodig en vooral, wat kun je zelf doen? We sluiten af met het uitreiken van het certificaat. 

Tijdens de training staat de praktijksituatie van de individuele deelnemer centraal. Dit houdt in dat er tussentijds gerichte huiswerkopdrachten worden aangeboden.

Voor wie

Deze training is speciaal ontwikkeld voor Buurtbeheerders die werkzaam zijn bij een woningcorporatie.
Er is geen instapniveau.

Datum & Kosten

De training Sociaal Buurtbeheerder start op dinsdag 3 september en bestaat uit 6 dagen.

Startdatum: dinsdag 3 sept 2024 (gevolgd door 24/09 + 15/10 + 05/11 + 26/11 + 17/12)
Tijd: van 08.00 tot 15.30 uur (start met ontbijt)
Locatie: Bakkerstraat 8 in Vianen (gratis parkeren)
Deelname: € 1995 p.p. en  € 255 p.p. (locatie, ontbijt, lunch, koffie/thee, certificaat), prijzen zijn exclusief btw

Groepsgrootte: min. 7/max. 12 deelnemers per groep

 

Incompany

Wist je dat?

 • De Training Sociaal Buurtbeheerder ook incompany wordt aangeboden.
 • Het mogelijk is om een terugkom ‘ochtend of middag’ te organiseren.
 • Wij individuele coaching en begeleiding aanbieden.
 • Wij voorlichting en workshops geven aan groepen en individuen.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of een offerte op maat ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Heeft u vragen, neem contact met ons op via:
ZZZB Academy
info@zzzbacademy.nl