Woonfraude: inkakken of doorpakken?

Woonfraude: een thema dat mijn collega’s en mij nauw aan het hart ligt. Onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur en onrechtmatig gebruik van een sociale huurwoning maken wijken en buurten een stuk minder veilig en leefbaar. Het is daarom van groot belang dat woningcorporaties hier – samen met haar partners – tegen optreedt. Natuurlijk is het niet…

Lees meer