Barrièremodel ondermijning woningcorporaties

De handreiking voor woningcorporaties in de aanpak van ondermijning!

 

Bewustwording, signalering en aanpak ondermijning
Ondermijning is van grote invloed op de leefbaarheid van kwetsbare wijken. Wat kan een corporatie doen om ondermijning te verdunnen of tegen te gaan? Bewustwording is nodig om signalen van ondermijning in een vroeg stadium te ontdekken en complexe casuïstiek vervolgens integraal op te pakken en door te zetten. Deze aanpak zorgt voor een structurele integrale samenwerking tussen gemeente, politie en woningcorporatie. Een duurzame ontwikkeling die op de lange termijn zorgt voor meer leefbare wijken waarin professionals prettig kunnen samenwerken.

Barrièremodel ondermijning woningcorporaties

Negen Brabantse Woningcorporaties hebben onder begeleiding van de ZZZB Academy, het barrièremodel ondermijning woningcorporaties ontwikkeld. Het barrièremodel ondermijning woningcorporaties schept een overzicht van obstakels die opgeworpen kunnen worden in de hoofdprocessen; verhuur, incasso, leefbaarheid, onderhoud. Iedere woningcorporatie kan het barrièremodel ondermijning woningcorporaties gebruiken om eigen processen tegen het licht te houden en obstakels vervolgens naar eigen inzicht toe te passen!

De ZZZB Academy

De ZZZB Academy laat experts leren van elkaars expertise waardoor nieuwe inzichten en handelingsperspectieven ontstaan in de bewustwording, signalering en aanpak van ondermijning. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid van kwetsbare wijken.

Barrieremodel-ipad

Download nu het gratis barrièremodel ondermijning woningcorporaties!

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang hem gelijk in de mail.