Blog: Bijeenkomst Mensenhandel & thuisprostitutie

Vrijdag 6 oktober waren onze Young Professionals Jo-Ann en Ryan aanwezig bij de Lente Leerkring; negen Brabantse woningcorporaties die de handen in één hebben geslagen om samen hun verantwoordelijkheid te pakken tegen de ondermijnende criminaliteit in hun wijken. Onder voorzitterschap en ondersteuning van Veelzijdig Veilig en de ZZZB Academy stond vandaag het thema mensenhandel & thuisprostitutie op het programma. Hieronder een kort verslag hoe onze Young Professionals deze dag hebben beleefd.


In het eerste deel van het programma kregen de woningcorporaties een workshop over het signaleren en handelen bij (vermoeden van) mensenhandel. Deze workshop werd verzorgd door Humanitas Den Bosch en van MEE de Meent Groep. Gedurende de workshop werd het als maar duidelijker dat het signaleren van mogelijke mensenhandel erg moeilijk is en vaak niet bij het eerste contactmoment direct zichtbaar is. Door in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige kregen de woningcorporaties een beter beeld bij de signalen die zich voordoen bij mensenhandel en hoe men het gesprek kan voeren met iemand die mogelijk slachtoffer is van mensenhandel.

In het tweede deel van de bijeenkomst kwam een toezichthouder van de gemeente Tilburg aan het woord. Zij hebben als gemeente besloten om thuisprostitutie onder bepaalde voorwaarden toe te staan. De toezichthouder van de gemeente nam ons mee in zijn werkwijze en welke signalen mogelijk te herleiden zijn naar vormen van mensenhandel. Hierin haalde hij aan dat zij als gemeente nauw samenwerken met politie, hotels en woningcorporaties om maatwerk te leveren en de illegale prostitutie een halt toe te roepen.

De Lente Leden hebben door de voorafgaande e-learning + de workshop “Mensenhandel bestaat hier niet, toch? + de ervaring van de toezichthouder + door met elkaar in gesprek te gaan, een hoop informatie en inzichten gekregen over het signaleren en handelen bij (vermoedens van) mensenhandel en thuisprostitutie.

Onze Young Professionals vonden het een leerzame bijeenkomst waarbij ze een hoop hebben geleerd over het thema mensenhandel & thuisprostitutie. Deze kennis en ervaringen kunnen zij goed gebruiken bij (toekomstige) opdrachten.