Blog: week van de veiligheid

Geschreven door: Jamie Verrips en Jo-Ann de Ronde

In de week van de veiligheid was de ZZZB Academy bij Casade om een aantal trainingen Ondermijning & Woonfraude te verzorgen! Wij waren aanwezig ter ondersteuning & hebben deze week als leuk en leerzaam ervaren. Een blogje om onze ervaringen te delen.

Is er een link tussen ZAV en ondermijning?
Een mooie interactieve start! Tijdens het eerste deel van de training ging het over ondermijning en hoe dit betrekking heeft op de woningcorporatie. Er werd uitgebreid stilgestaan bij ondermijning & zelf aangebrachte voorzieningen (hierna ZAV). Vanuit Casade waren werknemers aanwezig met verschillende functies zoals o.a. managers, woonconsulenten, wijkwerkers en medewerkers KCC.
Tevens was de politie aanwezig. De veelzijdige groepssamenstelling maakte dat het topic direct veel gespreksstof opleverde! De medewerkers hebben nieuwe inzichten opgedaan en ook kritisch gekeken naar hun eigen ZAV beleid. Waar moet je op letten om ondermijnende activiteiten te herkennen en wat kan eraan gedaan worden? Ervaringen & tips werden uitgewisseld.

Trainer & enthousiaste medewerker die zich
in zijn dagelijkse werkzaamheden
bezighoudt met het ZAV-beleid had een mooie aanvulling!

Kruip in de huid van een crimineel!
Tussen de twee hoofdthema’s door kregen de deelnemers een interactieve opdracht! Kruip in de huid van een crimineel! Hoe zou jij drugs dealen in je eigen wijk en welke locaties in jouw wijk zouden passend zijn om vanuit te werk te gaan? Interessant om te zien hoe de ene deelnemer een heel stappenplan van A tot Z binnen 5 minuten weet uit te stippelen en de ander het toch meer moeite kost.

Woonfraude
In het tweede deel van de training ging het over woonfraude. De verschillende vormen van woonfraude zijn aan bod gekomen, zoals onrechtmatige bewoning/doorverhuur en onrechtmatig gebruik. Signalen waar de werknemers op kunnen letten zijn besproken en vervolgens zijn de werknemers actief aan de slag gegaan met verschillende opdrachten rondom deze signalen. 

In groepjes met elkaar aan de slag!

De week van de veiligheid was interessant, leuk & leerzaam voor zowel de deelnemers als voor ons.
En het mooie is, het geleerde kan direct worden toegepast in de praktijk
.
Samen werken aan meer veilige & leefbare wijken!