Herkennen luxe goederen en ongebruikelijk bezit

Op donderdag 19 januari mocht ik de training ‘Herkennen van luxe goederen en ongebruikelijk bezit’ bijwonen in de gemeente Nieuwegein. Mijn collega Daniëlle van Nes verzorgde deze training en ditmaal was onze doelgroep conciërges. 

De gemeente Nieuwegein heeft regelmatig overleg met de conciërges van verschillende middelbare scholen uit de regio om de problemen die zich afspelen omtrent jeugd, en mogelijk ondermijning, te bespreken. Conciërges zijn namelijk dé oren en ogen van de school en zien uiteindelijk ook meer wat er op school gebeurt dan de docenten zelf. 


De gemeente vond het van belang om de conciërges meer kennis bij te brengen over het herkennen van luxe goederen bij jongeren, zodat mogelijke signalen van ondermijning sneller worden herkend. 

Tijdens de training kregen de conciërges de gelegenheid om het gesprek met elkaar aan te gaan en werden er ook nieuwe ideeën uitgewisseld. Daarnaast was ook de wijkagent aanwezig tijdens de training waardoor eventuele vragen en de inzet van de wijkagent op school werd besproken.


De training van Daniëlle heeft mij veel inzicht gegeven over de waarde van diverse luxe goederen. Door deze training kijk ik met een andere blik naar bepaalde producten en kan ik het verschil tussen echte en namaak artikelen veel beter onderscheiden. Dit heeft zowel voor mij, als voor de doelgroep van de training, geholpen bij het herkennen van signalen die eventueel kunnen leiden tot jonge aanwas.

Geschreven door
Tessa Molenaar
Young Professional
Veelzijdig Veilig