Wie zijn wij?

Team ZZZB bestaat uit professionals die zich al jarenlang met passie inzetten om de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren, om zodoende tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit in wijken terug te dringen.

In nauwe samenwerking en afstemming met vele partijen waaronder gemeenten, woningcorporaties en politie verzorgt ons team maatwerk om bewegingen in gang te zetten. ZZZB heeft inmiddels in diverse wijken in Nederland zijn meerwaarde bewezen, deze wijken zijn van vrijplaatsen veranderd in normale volksbuurten.

Dit alles heeft ertoe geleid dat ons expertteam ZZZB met regelmaat wordt gevraagd om mensen in organisaties te trainen, te coachen en te begeleiden in de opsporing en aanpak van ondermijnende criminaliteit en het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. Als ontwikkelaars en ervaringsdeskundigen, maar voornamelijk vanuit onze gezamenlijke passie, vanuit wie wij zijn en waar wij voor staan is de ZZZB Academy opgericht.

De ZZZB Academy is de plek waar onze kracht samenkomt en waar kennis en ervaring wordt gedeeld met andere gepassioneerde professionals uit wijken en buurten, die met hart en ziel de wijk meer leefbaar willen maken.

Samen werken aan een leefbare toekomst voor iedereen, dat is waar de ZZZB Academy voor staat!

 

Team ZoetZuurZoutBitter Academy