Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens is belangrijk. Daarom geven we graag duidelijk weer hoe we omgaan met verwerking van persoonsgegevens. Vanzelfsprekend behandelen we persoonsgegevens van klanten zo veilig en zorgvuldig mogelijk. Gegevens op deze website worden verwerkt door Verder recherche en woondiensten, Industrieweg 8, 6871KA Renkum. Je kunt ons bereiken via info@zzzbacademy.nl.

 

Persoonsgegevens

We leren u graag kennen en doen graag persoonlijk zaken met u. Om dat mogelijk te maken, hebben we persoonsgegevens nodig. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon. We verzamelen geen persoonsgegevens, anders dan de gegevens die u ons zelf verstrekt via bijvoorbeeld e-mail of formulieren. Houdt er rekening mee dat er altijd, op welke manier dan ook, risico’s zijn verbonden aan het doorgeven van gegevens. Omdat we het beveiligen van deze gegevens belangrijk vinden, maken we op onze website gebruik van een SSL certificaat om te zorgen dat deze gegevens beveiligd aan ons verzonden worden. Wanneer u zelf contact met ons opneemt bijvoorbeeld per e-mail, worden deze gegevens bewaard. Daarbij heeft u zelf in de hand welke gegevens u met ons deelt.

 

Doeleinden gegevensverwerking

Persoonsgegevens hebben we nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast hebben we voor de inschrijving van een training gegevens van u nodig. We verzamelen zo min mogelijk gegevens van u. U heeft de mogelijkheid uw adresgegevens vrijwillig met ons te delen, zodat wij hier in de toekomst qua locatieaanbod op in kunnen spelen.  Onze docenten kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend inzien van de cursussen die zij zelf geven.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op beperking van de verwerken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@zzzbacademy.nl.

 

Bewaartermijn

De door ZZZB Academy verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. De bewaartermijnen van onze gegevens kunt u opvragen via info@zzzbacademy.nl.

 

Aanpassing van privacy beleid

We houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wanneer u hiervan op de hoogte wilt zijn/blijven, adviseren we u deze pagina regelmatig te bezoeken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 februari 2020.