Samenwerken aan werkervaring

Binnen onze bedrijven VeelzijdigVeilig en de ZZZB Academy bieden we sinds enkele jaren Young Professionals de mogelijkheid om bij ons werkervaring op te doen in de soms lastige wereld van integraal samenwerken.

Moet je je voorstellen. Je hebt net de HBO opleiding Integrale Veiligheidskunde positief afgerond, krijgt bij elke sollicitatie te horen dat je nog onvoldoende werkervaring hebt om aangenomen te worden en krijgt dan de kans om die kennelijk broodnodige werkervaring op te doen. Een mooie kans, maar je merkt al gauw dat je geen gewenningstijd krijgt en direct ‘in het diepe’ wordt gegooid bij een gemeente, woningcorporatie of zelfs de politieorganisatie.

Dat valt niet mee. Denk alleen maar aan de culturele aspecten van deze organisaties, waar je als Young Professional mee geconfronteerd wordt, terwijl je tot voor kort met je medestudenten in de klas zat. De opdrachtgever heeft hoge verwachtingen van je. VeelzijdigVeilig staat nou eenmaal voor kwalitatief goed werk afleveren èn de opdrachtgever heeft jou binnengehaald om hen te ontlasten met de drukke werkzaamheden binnen de afdeling. Je teamleider geeft je dus niet de aandacht en coaching die stagiaires of vaste nieuwe medewerkers krijgen.

Young Professional zijn binnen VeelzijdigVeilig vraagt dus om zelfvertrouwen, leergierigheid, hands-on aanpak en zelfstandigheid. Maar er is natuurlijk ook ruimte om te leren en fouten te maken, want op de achtergrond staan de seniorcollega’s van VeelzijdigVeilig klaar om je dagelijks van feedback te voorzien en de dag van morgen met je voor te bereiden. Elke vrijdag is teamdag. Tijd voor (zelf)reflectie, intervisie, innovatieve oplossingen bedenken, gastsprekers over specifieke thema’s en kibbeling eten met je collega’s. 

Voor je het weet, geef je presentaties aan basisteams van politie op het thema Ondermijning, trainingen woonfraude aan woonconsulenten voor de ZZZB Academy of regisseer je integrale controles om daarmee interventies te plegen binnen een RIEC-casus . ‘Onder stoom en kokend water’ ontwikkel je van net afgestudeerde IVK-er tot medewerker met expertise op thema’s als Jonge aanwas, Zorg & Veiligheid en ondermijning. 

Last but not least ken je de kneepjes van integraal samenwerken in kwetsbare (ondermijnende) wijken, waar je de juiste combinatie van Zoet, Zout, Zuur en Bittere interventies weet te gebruiken om de wijk weer op de juiste smaak te brengen, waardoor leefbaarheid en veiligheid worden vergroot.

Het kan snel gaan! Van IVK-student tot Young Professional naar een ècht integraal opererende medewerker in het veiligheidsdomein, die organisatiebelangen afweegt, bestuurders en managers in positie houdt en die concrete acties vanuit gezamenlijkheid inzet om onze leefwereld weer een stukje veiliger te maken.

De afgelopen periode hebben we onze Young Professionals, onder meer dankzij de OOV-afdelingen van Ridderkerk, Dordrecht, Culemborg, Albrandswaard, de woningcorporaties WonenBreburg en Woningbelang, mooie en prettige leeromgevingen kunnen bieden, waar natuurlijk ook de opdrachtgevers van profiteerden. Ook de politieteams in Den Bosch, Tilburg en de LE hebben hun steentje bijgedragen om onze Young professionals de stappen te laten maken, die wij ze hebben zien maken. Op naar nog meer mooie uitdagingen bij gemeenten, corporaties en politie, waardoor we samen kunnen werken aan meer werkervaring voor deze ex IVK-studenten.