Wijkverbetering: Aanpak of werkprincipe?

Auteur: Steven Wierckx, eigenaar VeelzijdigVeilig

Kwetsbare wijken

Kwetsbare wijken, achterstandswijken, arme wijken, voormalige Vogelaarwijken. De benaming verschilt, de problematiek is gelijk. Het in 2017 verschenen rapport ‘Kwetsbare wijken in beeld’ van Platform 31 liet al zien dat in het merendeel van de ruim 130 kwetsbare wijken, de leefbaarheid vanaf 2012 achteruit ging. Buurten die al zwak waren, zijn de laatste jaren zèlfs nog zwakker geworden, bleek recent nog uit het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit van de bureaus In-Fact-Research en Circusvis. Tal van deskundigen buigen zich over de problematiek en de – in hun ogen – oplossingsrichtingen, die vaak onder de noemer ‘wijkenaanpak’ door het leven gaat.

Achter elkaar

Maar wat is een aanpak nou eigenlijk? Een veelgebruikte definitie zoals wij bij gemeenten veel gebruikt zien worden is: “handelingen, die je achter elkaar uitvoert om iets te maken”. En dat is nou precies waar het in mijn ogen fout gaat! De oorzaak is gelegen in de woorden ‘achter elkaar’. De ‘zuilencultuur’ binnen gemeenten en andere instanties zorgt ervoor dat elke medewerker op zijn of haar deel van het spectrum aan de slag is. Ongetwijfeld vanuit de motivatie om bewoners en de wijk te helpen, maar waarom lukt het dan keer-op-keer niet om daadwerkelijk langdurige verandering teweeg te brengen? 

Tegelijkertijd

Dat ligt, zoals wij ervaren, aan het gebrek aan integrale afstemming en het ontbreken van daarbij passende werkprincipes. De definitie van werkprincipe is “een wijze van doen”, een integrale manier waarop je tegelijkertijd werkt aan alle aspecten in de wijk. ‘Tegelijkertijd’ in plaats van ‘achter elkaar’, dus! 

Werkprincipes

Met dit inzicht hebben wij enkele jaren geleden werkprincipes ontwikkeld, die er in gezamenlijkheid voor zorgen dat de leefbaarheid en de veiligheid in kwetsbare wijken verbetert. ‘De wijk op de juiste smaak brengen’, was daarvoor de metafoor die leidde tot onze smaken-aanpak van Zoet Zuur Zout Bitter.

Systemische aanpak

Zoet Zuur Zout Bitter is een systemische aanpak om ondermijnende criminaliteit in de wijk terug te dringen. Door vele kleine en op elkaar afgestemde interventies vanuit samenwerkende overheid en woningbouwcorporaties, ontstaat langzaam maar zeker een kentering. Kwetsbare wijken worden onderzocht voordat ze met precisie worden aangepakt. Nieuwe huurders worden gescreend (Bitter), probleemgevallen moeten verhuizen (Zuur), kwetsbare mensen worden geholpen (Zout) en welwillende bewoners gesteund (Zoet). De volgorde, timing, mate en duur van de vier werkprincipes worden in samenhang uitgevoerd (umami). Het is geen blauwdruk maar maatwerk!

Bewezen in de praktijk

Zoet Zuur Zout Bitter heeft inmiddels in vele wijken, cases, woningcorporaties en gemeenten zijn meerwaarde bewezen. Van vrijplaatsen zijn deze wijken getransformeerd naar normale volksbuurten. 

Contact

Meer weten over de werkprincipes Zoet Zuur Zout Bitter? Neem dan contact op via onze website Zoet Zuur Zout Bitter en wij informeren u verder.